Általános Szerződési Feltételek

ászf

Általános Szerződési Feltételek

MomPreneurs Business – Általános Szerződési Feltételek

 1. Jelen szerződés a Mompreneurs Vállalkozói Lista, ( www.momp.hu) honlapot működtető egyéni vállalkozó Erika Dellemann/Dellemann Consulting (továbbiakban: Üzemeltető) valamint az alábbiak szerint regisztrált tag (továbbiakban: Mompreneur), együttesen: Felek között jön létre.

Az együttműködés célja, hogy a honlapon regisztráló, Mompreneur csoporttagok, azaz vállalkozást építő és vezető anyák virtuális piactereként működjön, ahol árut és szolgáltatást kínálók egymásra találhatnak, egymást erősíthetik úgy vállalkozóként, mint anyaként. A regisztrált tagsággal rendelkező MomPreneur-ök lehetőséget kapnak arra, hogy bemutassák magukat és vállalkozásukat, közvetlenül kapcsolatba lépjenek a tagokkal, illetve visszajelzést kapjanak árujuk vagy szolgáltatásuk minőségét illetően.

 1. A regisztráció feltételei, lépései

A regisztráció előfeltétele a regisztráló a Mompreneurs – vállalkozó anyukák zárt Facebook / Instagram / Linkedin felületek legalább egyikén már meglévő csoporttagsága.

A regisztrációs folyamat megkezdése az e-mail cím, számlázási adatok, titkos jelszó megadásával, valamint az adatkezelési tájékoztató és jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával történik.

A fentieket követően Mompreneur kap a regisztráció megkezdéséről egy visszaigazoló levelet egy díjbekérővel. A regisztrációt Üzemeltető aktiválja a tagdíj jóváírását követően. Mompreneur megkapja a díjbekérő alapján kiállított számlát, illetve egy linket, melyen Mompreneur az aktiválást megerősíti. A megerősítést az e-mail kézhezvételét követő 3 napon belül szükséges megtenni.

Aktiválás megerősítését követően Mompreneur létrehozhatja saját üzleti profilját, feltöltheti arra logóját, bemutathatja termékeit vagy szolgáltatásait, együttműködő partnereit. Az üzleti profil nem korlátozhatja vagy sértheti mások jogait, érdekeit.

Üzemeltető fenntartja annak a jogát, hogy indoklás nélkül elutasítsa a tagregisztráció iránti kérelmet, illetve – az időarányos tagdíj visszatérítése mellett – jelen szerződésben foglaltak szerint felmondja a szerződést, törölje a regisztrációt.

Sikeres regisztrációt követően a tag bármikor beléphet a fiókjába, módosíthatja azt.

Egy regisztrációval csak egy Mompreneur, illetve vállalkozása válhat taggá.

 1. Regisztrációs díj, fizetési feltételek részletezése

1. Csomag – vállalkozás regisztrálása:

A regisztráció térítésköteles, melynek díja 7 900 forint / 6 hónap. (a bevezető árlistáig az 5 900 Forint az iránymutató)

Az ár tartalmazza:

 • a vállalkozás listázása  – (Női vállalkozás)
 • logó/kép igény szerint videó elhelyezése a bejegyzésben
 • részletes leírás, pontos cím, weboldal, elérhetőségek, információk a bejegyzett vállalkozásról
 • értékelési lehetőséget
 • zárt közösségi oldal hozzáférést
 

2. Csomag – PR cikk

A megrendelés térítésköteles, melynek díja 21 900 forint / cikk.

(a bevezető árlistáig az 18 900 Forint az iránymutató)

Az ár tartalmazza:

  • Szövegíró által megírt professzionális cikk megjelenítése
  • 1 darab PR Cikk promóciója a főoldalon fényképekkel (csak jogtiszta képek)
  • Csak Momp regisztrált vállalkozásoknak elérhető a szolgáltatás (PR Cikk)
  • Megjelenés és 30 napos kiemelése a főoldalon: Promóció (Storytellers)
  • Folyamatos megjelenés a Momp Blogon
  • Extra: 3 nap fixált bejegyzésként való megjelenés a Mompreneurs csoportban
  • Promóció megosztása egy alkalommal a Mompreneurs Facebook oldalon és csoportban
  • 30 napon belül maximum 4 vállalkozás kiemelésére van lehetőség
  • 3-4 Perc olvasási idő hosszúság

3. Csomag – Esemény regisztrálása

A megrendelés térítésköteles, melynek díja 9 900 forint / cikk.

Az ár tartalmazza:

 • Időtartam 1 hét
 • Maximum 3 esemény/hét összesen a főoldalon
 • Folyamatos promóciós jelenlét a főoldalon
 • Egyszeri megosztás a Mompreneurs csoportban és oldalon.

Regisztrációt követően a Mompreneur díjbekérőt kap, melynek határideje az e-mailen történő megküldést követő 8 nap. A díjat átutalás útján lehet fizetni a díjbekérőm megadott számlaszámra. Üzemeltető a jóváírást követő maximum 36 órán belül kibocsátja a számlát, és e-mail útján megküldi a regisztrált tag számára. Amennyiben a regisztrálást elvégző Mompreneur a megadott határidőn belül nem utalja át a díjbekérőn szereplő összeget, a regisztráció törlődik.

 1. Kedvezmények

A kedvezmények nem vonhatók össze.

 1. Szerződés időtartama, a profil újraaktiválása, a szerződés megszűnése

Jelen szerződés a 180 napos regisztrációs időt követően megszűnik. Üzemeltető 14 nappal a tagsági idő megszűnése előtt tájékoztatja arról Mompreneur-t, felkínálva a tagság meghosszabbításának lehetőségét.

A PR cikk és az esemény megrendelése egyszeri, így azon teljesítés után a két fél közötti szerződés megszünik.

Amennyiben Mompreneur a 180 nap lejártát megelőzően újabb 180 napra igényli a tagságot, és annak díját megfizeti Üzemeltető részére, a tagság folyamatosan fennmarad.

A szerződés megszűnését követően a tag profilja a továbbiakban nem látható. A profil újra aktiválható, amennyiben Mompreneur a megszűnést követő 30 napon belül a tagdíj befizetésével újraaktiválja azt. 30 napot követően a profil a visszaállítás lehetősége nélkül törlődik Üzemeltető szerveréről és a www.momp.hu oldalról. Az ilyen jogsértésekért Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

Egyebekben felek elfogadják, hogy a 180 nap lejártát megelőzően nem bontják fel jelen megállapodást.

 1. Felek kölcsönösen engedélyezik, hogy különböző közösségi üzleti célú oldalaikon a honlap tartalmát nyilvánosan megosszák, közzé tegyék akként, hogy Felek szerzői jogai ne sérüljenek.
 2. Felek tudomásul veszik, hogy partnert csak abban az esetben jogosultak minősíteni, ha vele üzleti kapcsolatba kerültek.
 3. Az ügyfelek (Mompreneur-ök) kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy Üzemeltető a Mompreneur által honlapra feltöltött tartalmat forrásmegjelöléssel a közösségi oldalain megossza, arra hivatkozzon.
 4. Jelen megállapodás elfogadásával Mompreneur teljes felelősséget vállal adatainak valóságáért és hitelességéért.

Regisztrált ügyfél kijelenti, hogy természetes személyként jogképességének teljes birtokában jár el. Jogi személy regisztrációja esetén regisztráló képviselő kijelenti, hogy jogosult a társaság teljes körű képviseletére.

Üzemeltető nem vállal felelősséget az adatok valódiságáért, illetve – regisztrált ügyfelek – Mompreneur-ök – tájékoztatása mellett – fenntartja jelen ÁSZF változtatásának jogát. Az ügyfelek, regisztált felhasználók a regisztrációval kijelentik, hogy csakis valós adatokat adnak meg és tisztességesen, jogszerűen űzik a vállalkozásukat.

Felek a jóhiszeműség és az együttműködés polgári jogi kötelezettsége, valamint a szerződésükben meghatározottak szerint kötelesek eljárni. A Honlap használatával kapcsolatban felmerülő vitáikat a felek elsődlegesen egyeztetés útján kötelesek rendezni.

A Felek a pertárgy értékétől vagy az eljárás tárgyától függően az Európai Fogyasztói Központ vagy a Győri Járásbíróság (9021 Győr, Szent István út 3. ) kizárólagos illetékességét kötik ki. 

Bármilyen kérdésed van, lépj velünk kapcsolatba!